ZWROTY I REKLAMACJE

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z uwagi na zawarcie z nami umowy na odległość, masz prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Masz obowiązek zwrócić nam produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, chyba że zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 6. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt był pokryty przez Ciebie) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji (w przypadku karty płatniczej zwrot następuje na rachunek karty użytej do płatności), chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli nie zaproponujemy, że sami odbierzemy od Ciebie rzecz, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

REKLAMACJA

 1. Mamy obowiązek dostarczyć Ci produkt wolny od wad.
 2. Odpowiadamy względem Ciebie, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli stwierdzisz wadę produktu, powinieneś nas o tym poinformować, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Możesz skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Możesz kontaktować się z nami zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 7. Ustosunkujemy się do składanej przez Ciebie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nam reklamacji, za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące naszej rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.